Sådan arbejder vi i udskolingen

Lærerne varetager al undervisning med fokus på høj faglighed i et udfordrende og alderssvarende miljø, hvor der også gøres god brug af anderledes arbejdsformer og benyttes mange forskellige metoder for at få alle med, så eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Trivsel og livslyst er vigtige elementer til at fremme motivation og engagement og er derfor som en selvfølge også en del af hverdagen.

I udskolingen medbringer eleverne selv computer/tablet hver dag, dvs. vi følger Furesø Kommunes princip BYOD - Bring Your Own Device. Der lægges en del undervisningsforløb i Meebook. 


På fløjen er der lockers, som kan lejes af eleverne. De bruges til at opbevare personlige ting i dagens løb, hvor eleverne bevæger sig rundt i skolens faglokaler.

Som en naturlig del af skoledagen samarbejder vi med eksterne parter, som foreninger, erhvervsliv, museer, institutioner m.m. med det formål at gøre skoledagen varieret og engagerende. Også i de spændende og forskelligartede valgfag er der gode muligheder for anderledes udfordringer.

Del: