Lillestjernen er beliggende på Ll. Værløsevej 91, hvor vi har et stort fælles indskolingshus, legepladser rundt om hele bygningen og beliggende tæt op ad kunststofbane, fodboldbaner og skoven.

Lillestjernen har ca. 210-270 børn (9 klasser + førskolebørn).

Der er tillige et stort bålhus med udeværksted samt adgang til sportsplads, idrætshal og skolegårde m.m. Syvstjerneklubben har ca. 270 børn.

I FFO Lillestjernen er der ansat 14 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 pædagogisk assistent/køkkenmedarbejder.

Forældreråd

De to afdelinger har et fælles forældreråd. Rådet refererer til og samarbejder med Skolebestyrelsen, der er skolens øverste organ. Rådet består af 7-9 forældre, der er valgt for hhv. 1 og 2 år ad gangen. FFO lederen er sekretær, og der er 2 personalerepræsentanter. Rådet har ingen formel kompetence men arbejder sammen med personalet om at lægge retningslinjer, drøfte økonomi og prioriteringer samt pædagogiske forhold. Forældrerådet er også aktive ved arrangementer og i dialog med klassernes kontaktforældre. Der afholdes fælles forældremøde med valg til forældrerådet hvert år i maj.

FFO forældremøder

Andre FFO forældremøder:

Januar: Informationsmøde inden microstart
Februar/marts:      Informationsmøde inden 2. klasseforældre overgang fra Lillestjernen
til Syvstjerneklubben.
April:        Informationsmøde for 3. klasseforældre inden oprykning til FFO2.

Herudover deltager FFO pædagogerne også i forældremøder i klasserne og på årgangen samt skole-hjemsamtaler i 0.-2. klasse.


Åbningstider

Lillestjernen:  
Morgen åbning:  7.00-8.00
Mandag-torsdag fra undervisningstids ophør -17.00
Fredag:    fra undervisningstids ophør -16.00
Skoleferier      7.00-17.00. (fredag 16.00)

På skolefridage med FFOåbent kan 3. klasses børn i FFO2 benytte morgenåbningen på Lillestjernen mellem 7 og 9. Klokken 9 sendes børnene afsted til Syvstjerneklubben.

 

Lukkedage

Lukkedage i kommende ferieår følg dette link

I løbet af året kan der blive fastlagt lokale lukkedage eller dag, hvor vi lukker tidligere pga. kursus. Dette vil blive meldt ud i god tid i AULA og på hjemmesiden.

Kontakt

Lillestjernen

Hovednummer

Tlf: 7216 4608 (micro/afkrydsertelefon)

Afdelingsleder indskoling

Tilde Gylling
Tlf: 7216 4106

Afdelingsleder FFO1 og FFO2

Mathias Kozma Moestrup
Tlf: 7216 4610

ADHD Gruppen

Tlf: 7216 5212

Del: