Sådan arbejder vi på Lillestjernen

I februar kommer de første ”microbørn” (børn, der skal starte i skole til august). Inden de starter afholdes intromøder for forældrene, hvor de introduceres til Lillestjernens rammer og indhold. Der afholdes også overgangsmøder for fagpersonalet med børnehaverne og arrangeres besøg på Lillestjernen med børnene.

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i skoletiden, hvor timerne indeholder varieret undervisning i fagene, bevægelse og Stjernefag.

Stjernefagene understøtter de almindelige fag, og der arbejdes med læring på mange forskellige måder og områder. Timerne varetages af pædagogerne, som også har timer som klassepædagoger og i FFO’en om eftermiddagen.

Lillestjernens medarbejdere har stort kendskab til pædagogiske programmer og metoder. Vi arbejder med traditionelle hjælpemidler og også med nye metoder og redskaber som fx cooperativ learning, læseløft, TIIM (tidlig indsats i matematik), klasserumsledelse, Low Arousal, udeskole og IT.

Del: