Syvstjerneklubben er beliggende på Skovløbervangen 1N i en selvstændig fløj af Syvstjerneskolen. Der er tillige et stort bålhus med udeværksted samt adgang til sportsplads, idrætshal og skolegårde m.m. Syvstjerneklubben har ca. 270 børn.
I Syvstjerneklubben er ansat 9 pædagoger, 1 medhjælper, 1 køkkenmedarbejder.
Der er en koordinator med ledelsesfunktioner i hver afdeling samt en fælles FFO leder.
Alle pædagoger har timer i undervisningsdelen. Alle klasser fra 0.-3. klasse har tilknyttet en fast pædagog. I 4. og 5. klasse er der to pædagoger på årgangen. Desuden har flere pædagoger inklusionstimer.

 

Forældreråd

De to afdelinger har et fælles forældreråd. Rådet refererer til og samarbejder med Skolebestyrelsen, der er skolens øverste organ. Rådet består af 7-9 forældre, der er valgt for hhv. 1 og 2 år ad gangen. FFO lederen er sekretær, og der er 2 personalerepræsentanter. Rådet har ingen formel kompetence men arbejder sammen med personalet om at lægge retningslinjer, drøfte økonomi og prioriteringer samt pædagogiske forhold. Forældrerådet er også aktive ved arrangementer og i dialog med klassernes kontaktforældre. Der afholdes fælles forældremøde med valg til forældrerådet hvert år i maj.

 

FFO forældremøder

Andre FFO forældremøder:

Januar: Informationsmøde inden microstart
Februar/marts:      Informationsmøde inden 2. klasseforældre overgang fra Lillestjernen
til Syvstjerneklubben.
April:        Informationsmøde for 3. klasseforældre inden oprykning til FFO2.

 

Syvstjerneklubben:  
Mandag til torsdag: fra undervisningstids ophør -17.30
Fredag: fra undervisningstids ophør -17.00
Aftenklub: En aften om ugen  17.30-20.00 - ugedagen skifter henover året.
Skoleferier: 9.00-17.00
 

Har man som 3. klassebarn brug for morgenåbning, kan man benytte dette i Lillestjernen ml. 7.00 og 9.00. Kl. 9.00 sender Lillestjernens personale 3. klassebørnene over i Syvstjerneklubben.

Lukkedage

Lukkedage i kommende ferieår følg dette link

I løbet af året kan der blive fastlagt lokale lukkedage eller dag, hvor vi lukker tidligere pga. kursus. Dette vil blive meldt ud i god tid i AULA og på hjemmesiden.

Kontakt

Syvstjernen

Afdelingskoordinator

Katia Reinø
Tlf: 7216 4612

Afdelingsleder FFO

Mathias Kozma Moestrup
Tlf: 7216 4610

Del: