Syvstjerneskolen kendetegner sig ved høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab, og det sker ved:

  • at løfte eleverne fagligt, personligt og socialt - så alle kan blive så dygtige, som de kan og udvikle sig personligt og socialt

  • at understøtte elevernes trivsel - så alle har en positiv skolegang med gode relationer

  • at understøtte elevernes engagement, motivation og glæde ved at lære

Klassetrin og spor på skolen

Syvstjerneskolen er tresporet og har elever fra 0.-9. klasse.

0.-2.kl. går i skole på Lillestjernen, der ligger på Li. Værløsevej 91-93.
3.-9. kl. går på Syvstjerneskolen.
 
 

Type af tilbud efter skoletid

Efter skoletid kan elever fra 0.-2. kl. fortsætte i Lillestjernen FFO1, som ligger på Ll. Værløsevej 91-93 .

3. kl. går i 3. klasseafdelingen i Syvstjerneklubben FFO2, der også er et klubtilbud til 4.-6. klasse. Syvstjerneklubben ligger på selve skolen.

7.-9. klasse kan gå i Toppen, som ligger på Lille Værløse Skole

Del: