I skolebestyrelsen ser vi generelt Syvstjerneskolen og Lillestjernen som meget velfungerende, hvor børnene trives og bliver dygtige! Det bliver de, fordi både fagligheden, den personlige og den sociale udvikling og dannelse er i fokus. Skolebestyrelsen ser det som sin opgave at bygge videre på det gode fundament. Skolebestyrelsen har fokus på flere områder udover de lovpligtige principper og tilsyn. Eksempelvis er en af de opgaver, vi beskæftiger os med, hvordan vi kan øge skolebestyrelsens synlighed over for forældre for Syvstjerneskolen og Lillestjernen blandt andet for at styrke samarbejdet og for at opnå en bedre dialog.

Et andet fokusområde er de budgetreduktioner, som alle skoler i Furesø Kommune bliver ramt af. Her arbejder vi blandt andet gennem medierne med at skabe opmærksomhed om besparelserne, samtidig med at vi påvirker politikerne i Udvalget for skole og Uddannelse. Vi har i denne forbindelse etableret et tæt samarbejde med skolebestyrelserne på de 6 andre kommuneskoler, og vi arbejder i fællesskab på at få tilført flere ressourcer til skoleområdet! Det er en proces – og det tager tid. Et tredje fokusområde er et brændende ønske om at fastholde det gode forældreengagement og skole-/forældresamarbejde, som etableres i indskolingen, og som af naturlige årsager bliver mindre op igennem mellemtrin og udskoling. Vi vil finde ud af, hvad det kræver, og hvor vi kan sætte ind med henblik at gøre en rigtig god skole endnu bedre. 

 

Del: