På Syvstjerneskolen har vi pæne lokaler, og plads til at eleverne kan lege både indendørs og udendørs.

Udover det, kan vi tilbyde:

 • Gruppeordningen har lokaler både på Syvstjerneskolen og Lillestjernen, og vi nyder alle godt af samværet og samarbejdet

 • FFO2/Syvstjerneklubben har egne lokaler og bruger også i høj grad vores udendørs faciliteter som sportsplads og ikke mindst det store bålhus

 • Skolemøblerne er af nyere dato og er ergonomisk fornuftige. De nyeste borde har hjul, så der nemmere kan omorganiseres afhængig af undervisningens behov

 • Der er skolepatrulje ved Skovløbervangen/Hejrebakken og Skovløbervangen/Kollekollevej hver morgen. Desuden er der gode og sikre muligheder for at komme til og fra skole til fods og på cykel.
  Lillestjernen ligger på en sidevej i et lukket vejsystem. Der er lyskryds med fodgængerovergang

 

Syv (2)
Oversigt over Syvstjerneskolens område
Principper for nye elever på Syvstjerneskolen

Mange børn synes, det er svært at være ny i klassen. Derfor skal der gøres noget særligt for at tage godt imod dem.

 • ”Køreplan” for modtagelse af nye elever

  Det er et mål fra skolens side at gøre indslusningsfasen så lempelig som mulig for
  den nye elev.
  Handlingerne skal altid afpasses i forhold til den nye elev og den modtagende klasse.
  Før optagelse af en ny elev mødes skolelederen med forældrene og ofte også barnet.
  På mødet tales om barnet, årsagen til skoleskift, ønsker, skoleoplevelser, fritid m.m..
  På mødet udleveres fotobog og evt. andet relevant materiale, derefter drøfter
  skolelederen placering med lærerne og beslutter klasseplacering. Efter udfyldelse af
  indmeldelsesblanket oprettes elev og forældre i Aula.
  På skolens hjemmeside ligger en beskrivelse af, hvordan forældre kan søge om
  optagelse af deres barn på Syvstjerneskolen.

 • Før den nye elev starter
  • Besøg på skolen og/eller kontakt til klasselærer

  • Informer klassen om, at der kommer en ny elev og tal om, hvordan det er at begynde i en helt ny klasse. Hvordan klassekammeraterne helt konkret kan hjælpe den nye elev med at føle sig hjemme i klassen

  • Klasselæreren byder velkommen over ForældreIntra til de nye forældre og den nye elev. Oplys gerne mail/telefonnr.

  • Find ”kontaktelever” (fx elever med samme interesser som den nye elev) blandt klassens elever, der kan følge med den nye elev rundt på skolen i de første dage.

  • Kontakteleverne viser, hvor de forskellige ting er, introducerer regler til forskellige lege og aktiviteter, fortæller om klassens uskrevne regler osv.

 • På startdagen
  • Præsentation af den nye elev for klassen, enten ved læreren eller den nye elev selv

  • Arranger evt. en velkomstaktivitet i klassen.

 • Efter den nye elev er startet
  • Opfølgningssamtale(r) efter behov

  • Læreren introducerer de nye forældre på førstkommende forældremøde

 • Lærere/pædagoger i undervisningstiden
  • Giv den nye elev en hånd ved sammensætning af grupper, tildeling af fast plads og evt. ved at udpege legemakkere i frikvartererne.

  • Hyppige skift af pladser i den første tid, så alle lærer hinanden at kende

  • Tag jævnligt en snak med den nye elev om, hvordan det går (især i det første stykke tid – senere afhængigt af, hvordan det går). Spørg om der er noget, du kan gøre

 • FFO
  • Prøv at arrangere aktiviteter ”rundt om den nye elev”. Find ud af, hvad eleven interesserer sig for, er optaget af/er god til og arrangér voksenstyrede aktiviteter på disse områder. På den måde vil eleven få bedre mulighed for at få en succesoplevelse og ”glide ind” i fællesskabet.

  • Hold øje med hvilke andre elever, eleven har den bedste kontakt til. Eller vurdér, hvor de største chancer vil være for et vellykket match med en klassekammerat eller en fra en anden klasse og sæt dem sammen om en konkret attraktiv voksenstyret aktivitet. Det kan være en indkøbstur til Bymidten, bagning af eftermiddagsmad eller lign.

 • Elever
  • Har fokus på at skabe gode relationer, fx ved aftale om hvordan klassen vil arbejde på at få den nye elev med i fællesskaber

  • ”Kontaktelever” tager sig af den nye klassekammerat ved at give råd og vejledning

  • Afholdelse af klassearrangement

  • Udveksling af Facebook profiler

 • Forældre til den nye elev
  • Arrangér så vidt muligt, at dit barn besøger den nye klasse før start

  • Studer alt tilgængeligt materiale om skolen og klassen, vær opsøgende og deltag i arrangementer for at lære klassens lærere, samt øvrige elever og forældre at kende

 • Forældre til elever i den modtagende klasse
  • Tal med dit barn om, hvordan det mon er at begynde i en helt ny klasse

  • Forsøg at opmuntre dit barn til at invitere den nye elev med i leg, spil eller andre

   aktiviteter (fx sport) i og uden for skoletid

  • Hvis du/I har mulighed for det: Arrangér legeaftaler med den nye elev

  • Arranger fx spisegrupper – grupper på fx 4 elever/eller familier spiser hos hinanden på tværs

  • Overvej at arrangere fælles fødselsdagsfest med den nye elev

  • Tag godt imod den nye elevs forældre – de er også nye.

  • Aftal, at kontaktforældrene hurtigt kontakter nye forældre og byder velkommen.

  • Kontaktforældrene overvejer afholdelse af egentligt forældreintroduktionsmøde eller klassearrangement.

Del: