Formål og mål
Undervisning er bestræbelser på at inspirere nogen til at lære noget bestemt. Enhver undervisning indeholder derfor lærerens intentioner om, hvad eleverne gerne skulle lære og have ud af den pågældende undervisning.
På Syvstjerneskolen formulerer vi mål for vores undervisningsforløb i årsplaner, som forældrene også har adgang til i Meebook. Derudover formulerer vi, når det giver mening, mål for den enkelte time. Disse mål kan i nogle tilfælde være de samme som i årsplanen. Andre gange er de konkretiseret og gjort mere specifikke. Timemålene synliggøres typisk ikke for forældre.
Vi er omhyggelige med at formulere og undervise ud fra to slags mål: de konkrete og meget håndgribelige, som er nemme at evaluere, og de uhåndgribelige og mere overordnede, som er sværere at evaluere, men som ikke er mindre vigtige. Bag de forskelligartede mål ligger en forståelse af, at elevernes læring skal spænde fra den konkrete, færdighedsorienterede til den abstrakte og kompetenceorienterede. Undervisningens mål tydeliggøres for eleverne, og undervejs drøfter vi med dem, hvor langt de er i forhold til at nå målene. Med andre ord evaluerer vi elevernes læring ved at skaffe os viden om, hvordan det går med den enkeltes opfyldelse af målene. Denne viden erhverver vi os på en række forskellige måder: fx tests, opgaver/produkter, observationer i undervisningen og dialog med eleverne.
På Syvstjerneskolen udvikler vi hele tiden vores redskaber til at formulere brugbare og forskelligartede mål og til at evaluere undervisningen. Helt aktuelt har vi fokus på at planlægge undervisning, der udspringer af fagenes formål. Både mål og formål udgør således vigtige didaktiske redskaber i vores praksis.


Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring

Del: