Coronavirus

Der er igen åbnet op for dagtilbud, skoler og FFO'er. Læs mere om principperne for genåbningen på furesoe.dk/corona

Læs mere på furesoe.dk/corona

Coronavirus information in English

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Read more politi.dk/coronavirus

Coronavirus

Der er oprettet nødpasning på Lillestjernen, for de, der har ansøgt og har behov. Skulle der opstå behov for kontakt med skolens ledelse, er vagttelefonen er bemandet og åben kl. 10-12 i hverdagene. Telefonnummer 7216 4608

Trivselstræ Redigeret

Et godt sted at være

Syvstjerneskolen ligger i dejlige omgivelser, som inddrages i en varieret skoledag. Vi har trygge elever, som trives med hinanden og med de voksne omk…

Dreng, der kigger i forstørrelsesglas på indfanget krible-krable dyr

Et godt sted at lære

På Syvstjerneskolen sammensættes undervisningen så den omfatter de forskellige måder, eleverne lærer på, så alle mål kan nås.

Aktuelt

Aktuelt på Syvstjerneskolen

Vi holder sommerferie og vender tilbage mandag den 3. august 2020, se mere under Aktuelt.

Fælles for skolerne i Furesø

Blomsterflor langs Furesøs veje (4)

Ferieplan for skolerne

På Furesø kommunes hjemmeside finder du skolernes ferieplan for indeværende og kommende skoleår.

Præsentationszonen, Fremtidsværkstedet

Fælles læringsmiljøer i Furesø

Læring foregår ikke kun i klasseværelset og i daginstitutionen. Furesø Kommunes skoler og dagtilbud har rig mulighed for at flytte læringen ud af de v…

Børn Glade For Ny Legeplads, Solvangskolen, november 2018

Mere om skoleområdet i Furesø

På Furesø kommunes hjemmeside kan du bl.a. læse om det fælles læringssyn i Furesø, overgange fra dagtilbud til skole, hjemmeundervisning, skoledistrik…

Læringssyn, cirkel

Kvalitetsrapport

Her kan du se den fælles kvalitetsrapport for skolerne i Furesø